เงื่อนไขการซื้อขายและให้บริการ

1. ทางเราให้บริการ และซื้อขายเกี่ยวกับ digital products หรือสินค้าออนไลน์ (ซึ่งต่อไปนี้จะใช้คำว่า “สินค้า”) ซึ่งหมายถึง สินค้าที่สามารถรับส่งผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่จำเป็นต้องจัดส่งทางไปรษณีย์ และทางเราเป็นตัวแทน ในการบริการ,ซื้อขายสินค้าเท่านั้น ไม่ใช้ผู้ให้บริการโดยตรงแต่อย่างใด

2. หลังจากสั่งซื้อสินค้าหรือบริการกับทางเราผ่านเว็ปไซด์ สมาชิกจะได้รับใบรายการสั่งซื้อ ซึ่งประกอบไปด้วยเลขที่ใบสั่งซื้อ และรายการสินค้า ซึ่งทางเราจะส่งใบสั่งซื้อนี้ไปยังอีเมลล์ของสมาชิกเพื่อยินยันการทำรายการ

3. การให้การบริการ และซื้อขายผ่านเว็ปไซด์ผ่านระบบชำระเงินทางธนาคาร ซึ่งทางเราจะดำเนินการสมัคร และแจ้งผลไปยังอีเมลล์ (e-mail) ที่สมาชิกแจ้งไว้กับทางเรา หลังจากที่สมาชิกได้แจ้งชำระเงินผ่านระบบภายในร้าน

4. ทางเรามีสิทธิในการแก้ไปเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า โดยทางเราขอสงวนสิทธิที่ไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

5. ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำตามใบรายการสั่งซื้อ สำหรับผู้ที่ไม่แจ้งชำระเงินผ่านระบบภายในร้าน หรือถ้าตรวจสอบว่าการแจ้งชำระเงินนั้นเป็นเท็จ ไม่ตรงกับความเป็นจริง และหากข้อมูลที่แจ้งชำระเงินนั้นเป็นเท็จและเกิดปัญหาไม่ว่ากรณีใดๆ ตามมาภายหลัง ถือว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบของทางเรา สมาชิกต้องรับผิดชอบในข้อมูลที่ได้กรอกลงไปเอง

6. ทุกกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดในปัญหาในใบทำรายการนั้น ทางเรามีสิทธิที่จะไม่บริการ หรือทำการซื้อขาย หรือยกเลิกการบริการต่างๆ ในกรณีที่สมาชิกเองมีปัญหาและความผิดพลาดในการทำใบรายการนั้นเอง

7. ทางเราสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคืนสินค้า สมาชิกต้องตรวจสอบเองก่อนทุกครั้งในการทำรายการว่าสินค้าที่สมาชิกได้ทำใบรายการนั้น

8. ในกรณีที่เราหาสินค้ามาให้สมาชิกไม่ได้ ตามใบทำรายการของสมาชิก ทางเรายินดีคืนเงินให้ โดยทางเราจะคืนเงินกลับไปยังบัญชีธนาคารที่สมาชิกได้ชำระเงินมา หรือบัญชีอื่นใดของสมาชิก ที่มีชื่อและนามสกุลในระบบของเว็ปไซด์ตรงกับ ชื่อและนามสกุล บัญชีธนาคารของสมาชิกเท่านั้น

9. เมื่อสมาชิกได้มีการทำใบรายการใดรายการหนึ่งภายในเว็ปไซด์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไข และข้อตกลงของเราทุกประการ

© 2020 DigitalCall.net เติมเงินสไกป์ โทรฟรีทั่วไทย ทั่วโลก